Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

AKTUELNO

1. mart 2012.

SRBIJA DOBILA KANDIDATURU ZA ČLANSTVO U EVROPSKU UNIJU

Šefovi država vlada 27 zemalja članica EU doneli su odluku o dodeli statusa kandidata za članstvo Srbije u EU. Evropski savet podržao je preporuku saveta ministara i odlučio da Srbiji dodeli status kandidata čime se zaokružuju i pozdravljaju napori pregovrača Srbije u Briselu. Pored dobijanja političke podrške i poverenja elite evropskih zvaničnika, u fokusu treba da ostane ekonomski aspekt statusa kandiadata. Upravo njime se stiče pravo na poverenje stranih ulagača u Srbiju, koji su dobili signal međunarodne zajednice pa i Srbije o otvorenosti tržišta, libaralizaciji proizvoda i usluga, kao i mreže ugovora o slobodnoj trgovini, koji podstiču konkurentnost.
Kandidatura poboljšava imidž zemlje, kreditni rejting i očekuje se materijalizacija odluke kroz korišćenje evropskih fondova. Svi pokazatelji ukazuju na to da Srbija može da ima kompatibilni privredni sistem sa evropskim ekonomijama, u kome vlada makroekonomska stabilnost i efikasno funkcionišu tržišne institucije.


29. februar 2012.

SRBIJA DOBIJA STATUS KANDIDATA

Savet za opšte poslove Evropske unije doneo je na jučerašnjem sastanku u Briselu formalnu preporuku da se Srbiji dodeli status kandidata za članstvo u EU. Odluku ministara za evropska pitanja i spoljne poslove država članica Unije treba da potvrde lideri 27 zemalja okupljeni u Evropskom savetu na samitu koji se održava 1. i 2. marta. Donošenje odluke je odloženo zbog Rumunije, koja je zahtevala da se pruže dodatne garancije da će Srbija „valjano primenjivati zakone o nacionalnim manjinama“, dok Poljska i Litvanija nisu iznosile nikakve primedbe na račun srpske kandidature.  Predsednik Evropske komisije Žoze Manuel Barozo izjavio je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa srpskim predsednikom Borisom Tadićem, da je Srbija zaslužila status kandidata i da će postati ravnopravni član evropske Zajednice, kao i da na tom putu ima podršku njenih članica. Tom prilikom Barozo je istako da EU vidi Srbiju kao članicu EU, što je ujedno i potvrda dalje politike proširenja ka zemljama Zapadnog Balkana. Na tom putu potrebno je da se nastavi sa ekonomskim i društevnim reformama kao i na dijalogu sa Prištinom. Srbija je pokazala da je dobar partner u dijalogu koji primenjuje i sprovodi reforme u skladu sa evropskim vrednostima.  27. februar 2012.

Holandija ratifikovala SSP

Holandija je postala 24. članica EU koja je potvrdila Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Holandija je 27. februara zvanično ratifikovala SSP.  SSP između EU i Srbije potpisan je 29. aprila 2008. u Luksemburgu, a da bi stupio na snagu potrebno je da ga ratifikuju parlamenti svih zemalja 27 članica EU. Ostalo je još da zemlje kao što su Belgija, Litvanija i Rumunija ratifikuju SSP kako bi proces zvanično bio okončan.
za dodatne informacije
Centar za ekonomske odnose s inostranstvom,
e-mail: centareoi@kombeg.org.rs