Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

PROJEKAT AdriaNET
- završen-


AdriaNET (Jadranska Mreža za Institucionalnu Saradnju) je projekat usmeren ka strvaranju platforme za upoređivanje, razmenu dobrih praksi i usklađivanje sistema kroz analizu zajedničkih tema iz oblasti urbanog kvaliteta života i internacionalizacije MSP koju sprovode partneri.

Vodeći Partner: Oblast Riminija
Nacionalni Partneri: Oblast Emilija-Romanja, Privredna komora Riminija, Opština Ričone
Strani Partneri:

  • Srbija: Privredna komora Beograda
  • Bosna i Hercegovina: SERDA: Sarajevska regionalna razvojna agencija
  • Albanija: Opština Saranda
  • Hrvatska: Opština Pula

Privredna komora Riminija je zadužena za koordinaciju akcija koje se sprovode u cilju

  • pružanja podrške internacionalizaciji malih i srednjih preduzeća koja žele da nastupe na stranim tržištima
  • ubrzavanja procesa probijanja

Sastavljen je upitnik s posebnim delom posvećenim interesu za međunarodnu saradnju (ponuda/tražnja proizvoda i usluga) sa Srbijom, Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Albanijom. Zainteresovana preduzeća po registraciji dobijaju korisničku identifikaciju i lozinku, kako bi mogla da unesu ponudu/tražnju u međunarodnu mrežu. 

INTERNET ADRESA za registraciju i unos podataka:

Projekat je koofinansiran od strane INTERREG – CARDS – PHARE novog programa.SRBIJAHRVATSKA


BOSNA I HERCEGOVINA
 
ALBANIJA