Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

TEKUĆI RAČUN I PIB PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Privredna komora Beograda ima tekući račun kod Komercijalne banke AD, Beograd.

Broj tekućeg računa: 205 - 12225 - 79
PIB: 100045959

Pozivamo Vas da iskoristite usluge koje smo spremni da Vam pružimo i da nam se obratite kada Vam je to potrebno.