Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centromACA POPOVIĆ
V.D. DIREKTOR

tel: +(381 11) 33 00 914
e-mail:  kabinetbg@pks.rs


Aca Popović, dipl. građ. inž. je vršilac dužnosti direktora Privredne komore Srbije-Privredne komore Beograda.

Rođen je 1956. godine u Beogradu. Diplomirao na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u aprilu 1980. godine.

Prvo zaposlenje u GP "Hidrotehnika" na poslovima izvođenja, pripreme i izrade tendera sa dinamikom i organizacijom radova, od 1980. do 1984. godine. Sa ugovorom preko GP "Hidrotehnika" radio je za stranu firmu "Meas" Company u Nigeriji na poslovima izvođenja i pripreme na brani "Shiroro" tokom 1983. godine. Bio je zaposlen i u Vodoprivrednoj organizaciji "Beograd" na poslovima pripreme, izgradnje i održavanja vodoprivrednih objekata na teritoriji Beograda, tokom 1984. godine.

Najduže radno angažovanje imao je u JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" na poslovima rukovođenja, izvođenja, održavanja, nadzora, praćenja investicija, projektovanja, razvoja, zaštite životne sredine i urbanizma, od 1985. do 2002. godine.

Tokom 1993. i 1994. godine radio je u "Struc net Company" u Ukrajini, na poslovima izvođenja radova na spolјašnjoj infrastrukturi i unutrašnjim instalacijama kompleksa visokogradnje.

Na poslovima načelnika za Građevinske i komunalne poslove u SO Palilula radio je tokom 1997. godine i na izabranim funkcijama od strane Skupštine SO Palilula od 2000-te godine. Angažovan i na poslovima savetnika generalnog direktora u Direkciji za građevinsako zemlјište i izgradnju Beograda, tokom 2005. godine.

U Privrednoj komori Srbije u radnom odnosu je od 2007. godine na poslovima savetnik Komore, savetnik predsednika PKS-a i na funkciji specijalnog savetnika u Kabinetu generalnog menadžera.

Od aprila 2018. godime na funkciji v.d. direktora Privredne komore Srbije-Privredne komore Beograda.

Oženjen je i otac dvojice sinova.

Govori engleski jezik.