Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Mr SVETOZAR KRSTIĆ, dipl. pravnik
IZVRŠNI DIREKTOR

tel: +(381 11) 2643-655
e-mail: krstics@kombeg.org.rs