Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

25. novembar 2009.   ODRŽANE SEDNICE UPRAVNOG ODBORA I SKUPŠTINE ZADRUŽNOG SAVEZA BEOGRADA

Na sednicama Upravnog odbora i Skupštine Zadružnog saveza Beograda, koje su održane 24. novembra 2009. godine u Privrednoj komori Beograda, posebna pažnja posvećena je tekućim kretanjima u poljoprivredno – prehrambenoj proizvodnji na teritoriji Beograda, aktuelnom stanju u poljoprivredi i zadrugarstvu. Članovi Skupštine usvojili su  Izveštaj o radu Zadružnog saveza Beograda za 2009. godinu i Plan rada Zadružnog saveza Beograda za 2010. godinu.