Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


25. novembar 2009.
  OTVORENA VRATA-SAVETOVANJE: "PRIPREMA ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2009. GODINU"

U Privrednoj komori Beograda, 25.11.2009. godine održana su otvorena vrata-besplatno savetovanje za pripremu za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2009. godinu. Stručni konsultanti Informativno poslovnog centra (IPC - Žuta Knjiga) su predstavnicima privrede pružili značajne informacije u obasti izmena računovodstvenih politika, usklađivanja poslovnih knjiga, poreskih propisa. Konsultacije za sastavljanje finasijskih izveštaja namenjene budžetskom sektoru će biti odražane 26.novembra u Privrednoj komori Beograda.