Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


26. novembar 2009.
   ODRŽANA PROŠIRENA SEDNICA ODBORA UDRUŽENJA INFORMATIČKE DELATNOSTI

Na proširenoj sednici Odbora Udruženja i Koordinacionog tima za razvoj elektronskog poslovanja sa predstavnicima IKT preduzeća, usvojeni su Izveštaj o radu za 2009. godinu i Program rada za 2010. godinu.

Tematski deo sednice je bio posvećen informacionom sistemu JP "Železnice Srbije", a o stanju, obuhvatu funkcionalnosti, nivou tehnologije i perspektivama budućeg razvoja je izlagao Zoran Stevanović, direktor Sektora za IS&IT. Ovaj sektor železnice trenutno zapošljava 212 stručnjaka za informatiku. Za eksterne korisnike, je razvijen softverski sistem eCIM v 2.0 koji omogućava kupovinu karata putem Interneta i za destinacije koje su van teritorije Srbije, u okviru evropskog železničkog sistema.
Ovaj sistem omogućava kreiranje i manipulaciju elektronskim tovarnim listom koji funkcioniše u domaćem saobraćaju i tranzitu, kao i mogućnost praćenja pojedinačnog voza i njegovog sadržaja u realnom vremenu. Sistem poseduje i bazu građevinske železničke infrastrukture. U okviru sistema je integrisano ERP rešenje, uključujući i kadrovski informacioni sistem, razvijeni od strane ovog sektora Železnice.