Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


4. jun 2009.    POTPISAN SPORAZUM O POSLOVNOJ SARADNJI SA UNIVERZITETOM SINGIDUNUM

Svojim potencijalom od osam fakulteta, preko 300 univerzitetskih profestora i desetogodišnjim iskustvom u obezbeđivanju akademskih i postdiplomskih studija, Univerzitet Singidunum će biti na raspolaganju beogradskoj privredi u sticanju modernih znanja i veština.
Mr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda i prof. dr Milovan Stanišić, rektor Univerziteta Singidunum su potisali sporazum o poslovnoj saradnji, kojim je definisana saradnja na različitim poljima, kao što su edukacija kadrova, kursevi inovacija, normativna delatnost, nastavni programi i naučnoistraživački rad.
Takođe, ovim sporazumom se uspostavlja zajednički rad na programima i projektima, kao i rad na zajedničkoj organizaciji, učešću i nastupima na lokalnim, regionalnim i međunarodnim sajmovima i konferencijama.
Potpisivanje sporazuma naglašava težnju potpisnika da se u Srbiji uspostavlja proces permanentne edukacije, kao kontinuiranog procesa obrazovanja, usavršavanja i doškolovavanja tokom celog života. Osposobljavanjem stručnih kadrova, menadžera, lidera, preduzetnika i specijalista u različitim oblastima intenzivira se društveni i privredni razvoj, kao i sveobuhvatna modernizacija Srbije.