Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


1. decembar 2009.
 EKONOMSKI FORUM BAČKA 2009.

Predsednik Privredne komore Beograda, mr Milan Janković otvorio “Ekonomski Forum Bačka 2009“

Na poziv organizatora konferencije “Ekonomski  Forum Bačka 2009”, 27. novembra 2009. godine, predsednik Privredne komore Beograda, mr Milan Janković je otvorio Forum i u pozdravnim govoru  istakao značaj lokalnog  i regionalnog razvoja u Srbiji, sa posebnim osvrtom na razvoj preduzetništva i sektora malih i srednjih preduzeća. Na Forumu su govorili i Nebojša Janjić, pomoćnik ministra za životnu sredinu i  prostorno planiranje i Branislav Bugarski, direktor Fonda za podršku investicijama u Vojvodini.

Sporost decentralizacije i  nedefinisano vlasništvo opštinskih uprava je jedan od ključnih razloga nerazvijenosti regija Srbije rekao je, izmedju ostalog, mr  Milan Janković. Srbija treba brže i bolje da koristi iskustva zemalja EU i sveta, istakavši da  Privredna komora Beograda ima  vrlo aktivnu  saradnju sa OECD-om, evropskom Komisijom, evropskim Parlamentom, UEAPME/ Unijom malih i srednjih preduzeca EU/  kao i komorama gradova i zemalja EU.

Iskustva koja sa njima imamo su nam od velike pomoći u realizaciji naših poslova istakao je Janković.

Teme o kojima se raspravljalo na panelima foruma i kroz diskusiju sa privrednicima su bile iz oblasti strateške pozicije, odrzivog razvoja i konkurentnosti.

Pored govornika i predavača u radu foruma je učestvovalo oko 150 istaknutih privrednika regije Bačka .