Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

1. decembar 2009.  JOŠ JEDNA BANKA SE UKLJUČUJE U KREDITNU LINIJU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE

Unikredit banka je potpisala ugovor sa Narodnom bankom Srbije i time se uključila u proces odobravanja kredita malim i srednjim preduzećima iz linije Evropske investicione banke, u ukupnom iznosu 250 miliona evra. Krediti će biti odobravani za investicije i ulaganja u trajna obrtna sredstva, i to malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, lokalnoj samoupravi, kao i krajnjim korisnicima koji sprovode projekte iz oblasti ekonomije, obrazovanja, energetike, zaštite životne sredine, zdravstva i ostalih usluga. Unikredit banka će te kredite, u zavisnosti od zahteva klijenata, odobravati po fiksnoj kamatnoj stopi u koju su uključene i margine učesnika u odobravanju kredita, kao i po varijabilnoj kamatnoj stopi uskladjenoj sa marginama učesnika i trenutnom vrednošću EURIBOR-a. U zavisnosti od toga ko je krajnji korisnik sredstava, period otplate je od četiri do 15 godina, dok je grejs period do pet godina, a maksimalni iznos po kreditu 12,5 miliona evra.