Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

 
3. decembar 2009.
   FRANCUSKA PONOVO NAJVEĆI SVETSKI PROIZVOĐAČ VINA

Francuska je zamenila Italiju kao najvećeg svetskog  proizvođača vina i vratila se na prvu poziciju. Ove godine Francuska je proizvela oko 45,7 miliona hektolitara vina, za njom slede Italija sa 45,5 miliona hektolitara, pa Španija i Nemačka.

 

Međunarodno udruženje vinogradara prognozira da će svetska potrošnja vina i dalje opadati i izrazilo je zabrinutost i u vezi sa posledicama klimatskih promena. Sve više vinara pribegavaju  navodnjavanju, kako bi zaštitili vinograde u sušnim periodima.