Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


7. decembar 2009.
  SUBVENCIJE ZA AGRAR 18 MILIJARDI DINARA

 

Predlogom budžeta Srbije za 2010. godinu, predviđeno je 18 milijardi dinara subvencija poljoprivredi, što je 42% ukupnih subvencija predviđenih za sledeću godinu. U budžetu je planirano povećanje izdataka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije na oko 19,9 milijardi dinara, što je za 24,7% više nego ove godine. Novi izdaci odnose se na Direkciju za referentne nacionalne laboratorije (31,2 miliona dinara), Upravu za agrarna plaćanja (15,5 milijardi dinara) i Upravu za poljoprivredno zemljište (36,7 miliona dinara). Za poslove samog Ministarstva u 2010. godini predviđene su 2,4 milijarde dinara, što je smanjenje za 83,5% u odnosu na ovu godinu. Najveće povećanje sredstava, za 43,8%, planirano je kod Uprave za veterinu, koja bi trebalo da dobije 1,5 milijardu dinara, a najveće smanje sredstava kod Generalnog inspektorata, koji bi trebalo da dobije 82,7 miliona dinara, ili za 32,9% manje sredstava nego što je bilo predviđeno budžetom za 2009. godinu.