Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA7. decembar 2009.
  SUBVENCIJE ZA AGRAR 18 MILIJARDI DINARA

 

Predlogom budžeta Srbije za 2010. godinu, predviđeno je 18 milijardi dinara subvencija poljoprivredi, što je 42% ukupnih subvencija predviđenih za sledeću godinu. U budžetu je planirano povećanje izdataka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije na oko 19,9 milijardi dinara, što je za 24,7% više nego ove godine. Novi izdaci odnose se na Direkciju za referentne nacionalne laboratorije (31,2 miliona dinara), Upravu za agrarna plaćanja (15,5 milijardi dinara) i Upravu za poljoprivredno zemljište (36,7 miliona dinara). Za poslove samog Ministarstva u 2010. godini predviđene su 2,4 milijarde dinara, što je smanjenje za 83,5% u odnosu na ovu godinu. Najveće povećanje sredstava, za 43,8%, planirano je kod Uprave za veterinu, koja bi trebalo da dobije 1,5 milijardu dinara, a najveće smanje sredstava kod Generalnog inspektorata, koji bi trebalo da dobije 82,7 miliona dinara, ili za 32,9% manje sredstava nego što je bilo predviđeno budžetom za 2009. godinu.