Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


2. decembar 2009.   GODIŠNJA SKUPŠTINA EVROPSKE ASOCIJACIJE ZANATSTVA, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (UEAPME)


- mr Milan Janković izabran u bord direktora UEAPME-

 


Delegacija Privredne komore Beograda i SASME (Srpska asocijacija srednjih i malih preduzeća) učestvovala je u radu generalne skupštine UEAPME-a, (Evropska asocijacija zanatstva, malih i srednjih preduzeća) i na konferenciji koja je posvećena obeležavanju godišnjice od donošenja “Small Business Act”-a i uvođenja “Think small first” principa u kreiranje privrednog ambijenta MSP sektora. Konferencija i generalna skupština su održane u Briselu 2. decembra 2009. godine.

Predsednik Privredne komore Beograda i predsedavajući SASME-a, mr Milan Janković, je tom prilikom proglašen za člana borda direktira UEPME-a. 

Priznanje i uključivanje predstavnika srpske privrede u sam vrh asocijacije koja reprezentuje 12 miliona preduzeća, kao “glas zanatstva, malih i srednjih preduzeća”  predstavlja poziv Evrope i regiona na otvorenu saradnju sa Srbijom i pokazuje da evropska asocijacija prepoznaje privredni potencijal Srbije, nastoji da ostvari komunikaciju i iskoristi poslovne izazove srpskog tržišta. 

Obraćajući se članovima skupštine Mr Milan Janković je istakao da socijalni dijalog između vlada zemalja, unija i partnera, predstavlja glavnu okosnicu razvoja, ujedno i naslabiju tačku u mnogim zemljama, posebno Balkana i Jugoistočne Evrope i naglasio važnost uloge i mesta  UEAPME u jačanju socijalnog dijaloga.