Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


4. jul 2009.
  SPORAZUM O SARADNJI PIO FONDA I SPECIJALNE BOLNICE ''HERTZ'' – MANJE PACIJENATA NA LISTI ČEKANJA ZA OPERACIJU

U Specijalnoj bolnici za bolesti srca ''Hertz'', 14. jula 2009. godine, održana je svečanost povodom potpisivanja Sporazuma o saradnji sa Fondom PIO i otvaranja novih kapaciteta bolnice. Svečanosti su prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, PIO Fonda, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Zdravstvenog saveta Republike Srbije, Privredne komore Beograda, uvaženi profesori i predstavnici medija. Direktor bolnice, dr Ivana Vranić je pozdravila prisutne i zahvalila se na podršci u daljem radu ove ustanove, koja u okviru svog bolničkog dela ima 10 bolesničkih postelja u domenu intenzivne i poluintenzivne nege. Dr Vranić je istakla da se ovim Ugovorom, u Specijalnoj bolnici Hertz, koja ispunjava sve potrebne uslove da obavi kompletnu neinvazivnu i invazivnu kardiološku dijagnostiku i sve potrebne terapijske usluge, pruža mogućnost nastavka lečenja pacijenata nakon operativnih zahvata u nekoj od državnih zdravstvenih ustanova. Na taj način će biti obezbeđen veći broj smeštajnih kapaciteta u državnim bolnicama i doprineti smanjenju broja pacijenata koji su na listi čekanja za operaciju.