Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

16. decembar 2009.     DEVIZNE REZERVE NBS POVEĆANE ZA 304,8 MILIONA EVRA

Devizne rezerve Narodne banke Srbije su u novembru povećane za 304,8 miliona evra i 30. novembra su dostigle iznos od 10.030,9 miliona evra. Izraženo u dolarima, devizne rezerve su na kraju novembra iznosile 15.102,1 milion i takav njihov nivo obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 414 odsto. Devizne rezerve banaka su poslednjeg dana novembra iznosile 1.297,9 miliona evra, tako da su ukupne devizne rezerve zemlje dostigle 11.328,8 miliona evra ili 17.056,4 miliona dolara. Najveći uticaj na povećanje deviznih rezervi Narodne banke Srbije imao je priliv u neto iznosu od 143,8 miliona evra ostvaren po osnovu obavezne devizne rezerve banaka. Pored toga, po osnovu korišćenja kredita ostvaren je priliv od 77,5 miliona evra. U toku novembra iz deviznih rezervi Narodne banke Srbije je isplaćeno 5,5 miliona evra na ime izmirenja obaveza prema inokreditorima. Obim trgovine devizama realizovan na međubankarskom deviznom tržištu u novembru, koji je iznosio 439,8 miliona evra, bio je za 37,2 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prvih jedanaest meseci 2009. u  međubankarskoj trgovini je realizovano ukupno 6,1 milijarda evra. S obzirom na to da su u toku novembra dnevne oscilacije kursa dinara bile umerene, Narodna banka Srbije nije intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu i kurs se u potpunosti formirao pod uticajem tržišnih faktora – na osnovu neposredne međubankarske trgovine. Vrednost dinara prema evru u novembru kretala se u pravcu depresijacije i dinar je u odnosu na evro nominalno depresirao za 1,4%.