Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

17. decembar 2009.   UNICREDIT LEASING DOBIO KREDIT OD 15 MILIONA EVRA OD EBRD

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) potpisala je danas sa UniCredit lizingom u Srbiji ugovor o kreditnoj liniji od 15 miliona evra za finasiranje malih i srednjih preduzeća. Kako se navodi u saopštenju beogradske kancelarije EBRD-a, cilj te investicije je da se obezbedi kontinuitet u finansiranju malih i srednjih preduzeća u Srbiji u vreme krize. Kreditna linija od 15 miliona evra je deo zajedničke inicijative sa EBRD i međunarodne UniCredit grupe, u okviru koje posluje lizing kompanija u Srbiji, za nastavak investiranja u centralnu i istočnu Evropu. EBRD je investirao ukupno 432,4 miliona evra u članice UniCredit grupe u osam istočnoevropskih zemalja, u okviru zajedničkih napora da se ublaži uticaj globalne ekonomske krize na region. Cilj je da se obezbede srednjoročni i dugoročni kreditni plasmani kao i kapitalna podrška UniCredit grupe u smislu podrške malim i srednjim preduzećima, finansiranje zajmova i projekata energetske efikasnosti. UniCredit bankarska grupa ima više od 4.000 ekspozitura u 19 zemalja, investirala je oko 10 milijardi evra u kapital u centralnoj i istočnoj Evropi i ima oko 85 milijardi evra kredita plasirano u regionu. Investicija EBRD-a je deo zajedničke obaveze EBRD-a, Svetske bankarske grupe i Evropske investicione banke da obezbedi preko 24 milijarde evra podrške bankarskim sektorima u regionu i da finansira poslovne aktivnosti pogođene globalnom krizom.