Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


11. decembar
 2009.   AKTUELNI PROBLEMI MEHANIZACIJE POLJOPRIVREDE 2009

 
Predstavnici Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije prisustvovali su
naučno - stručnom skupu sa međunarodnim učešćem "Aktuelni problemi mehanizacije poljoprivrede 2009", koji je okviru Dana poljoprivredne tehnike, održan na Poljoprivredniom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 

Na Skupu su pored tema vezanih za nove trendove i tehnologije u oblasti poljoprivredne tehnike, razmatrane i mogućnosti primene obnovljivih izvora energije, zaštita poljoprivrednog zemljišta i voda, kao i zaštita životne sredine.