Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


21. decembar 2009.
  VIŠE GAZDINSTAVA, A MANJA KONKURENTNOST

 

U Srbiji od poljoprivrede živi oko 700.000 domaćinstava koja proizvode hranu, ali tržištu nude relativno male količine viškova. Broj farmera u EU je daleko manji, a proizvode mnogo više hrane po jedinici površine. Da bi srpski farmeri postali konkurentniji, krediti koji im se odobravaju morali bi biti povoljniji, njihovi posedi ukrupnjeni, a neophodno bi bilo i povećati subvencije po hektaru.

Subvencije od 12.000 dinara po hektaru, iskoristilo je oko 100.000 registrovanih domaćinstava, što je 15% od ukupnog broja gazdinstava. Upravo ta gazdinstva proizvode veće viškove hrane, pa bi, uz veću podršku države, mogli i da se nadmeću sa farmerima u EU.