Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


3. septembar 2009.  
NATURALNA ROBNA RAZMENA ĐUBRIVA ZA PŠENICU

Republička direkcija za robne rezerve počela je ugovaranje naturalne robne razmene oko 25.000 tona mineralnog đubriva NPK (15:15:15) za merkantilnu pšenicu ovogodišnjeg roda. Razmena će se vršiti u paritetu 1,00 kg đubriva NPK za 2,61 kg merkantilne pšenice i trajaće dok se predviđena kvota đubriva ne razmeni. Rok isporuke je 3 dana od dana dostave ulaznih dokumenata od strane ovlašćenog skladištara. Mineralno djubrivo NPK, u pakovanju od po 50 kg, uskladišteno je kod 15 ovlašćenih skladištara Republičke direkcije za robne rezerve. Naturalna razmena ugovaraće se sa registrovanim poljoprivrednicima i zemljoradničkim zadrugama koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sudskom sporu sa Robnim rezervama.