Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


28. decembra 2009.
 OD IDUĆE GODINE PRIJAVA POREZA PREKO INTERNETA

 

Poreska uprava Srbije juče je predstavila bazu podataka koja čini jedinstven registar poreskih obveznika, gde će se na jednom mestu naći podaci o svim poreskim zaduženjima 4,5 miliona poreskih obveznika u Srbiji.
Tokom 2010. godine biće omogućeno da poreski obveznici elektronskim putem prijavljuju porez, prate stanje na svom poreskom računu i dobiju potvrde o izmirenim obavezama.
Jedinstven registar poreskih obveznika trebalo bi iduće godine da bude povezan sa registrom policije, Republičkog geodetskog zavoda i lokalnih samouprava. To će obezbediti sprečavanje utaje poreza, pogotovo praćenjem povezanih lica i unakrsnom proverom imovine i prihoda građana.
Građani koji su poreski obveznici moraće da dobiju potvrde za elektronska plaćanja, koje za sada izadaju Privredna komora Srbije i PTT Srbija.
Uvođenje registra poreskih obveznika je jedan od uslova za priključenje Srbije Evropskoj uniji.