Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


28. decembar 2009.   
KRIVIČNE PRIJAVE ZBOG NEISPRAVNOSTI HRANE

 

Hrana proizvedena u našoj zemlji pod stalnim je nadzorom veterinarske inspekcije, koja je u poslednjih godinu dana uradila preko 8.000 briseva. Ove godine je  Republička veterinarska inspekcija podnela  7  krivičnih prijava protiv odgovornih lica, 91 prijavu za privredni prestup i preko 500 zahteva za prekršajnu prijavu zbog zdravstvene neispravnosti hrane. Iz prometa je, zbog isteka roka upotrebe, loših uslova čuvanja, nepostojanja žiga i drugih razloga propisanih zakonom, povučeno više od 37 t mesa i 29.000 komada mesnih proizvoda.