Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


29. decembar 2009.
   DEFICIT U SPOLJNOTRGOVINSKOJ RAZMENI CVEĆA I UKRASNOG BILJA

 

Prema podacima Privredne komore Srbije, ukupna vrednost spoljnotrgovinske razmene cveća i ukrasnog bilja Srbije u devet meseci 2009. godine iznosila je 11,9 miliona dolara. Vrednost izvoza iznosila je 2,6 miliona dolara, a uvoza 9,3 miliona dolara, što znači da je u spoljnotrgovinskoj razmeni za devet meseci tekuće godine cveće i ukrasno bilje imalo negativan saldo od 6,7 miliona dolara. Nepovoljne rezultate ostvarile su grupe živo cveće - 2,2 miliona dolara, sečeno cveće - 3,4 miliona dolara, ukrasno granje, šiblje, mahovine i lišajevi - 328.000 dolara, sušeno cveće - 18.500 hiljada dolara i seme i sadni materijal 627.000 dolara.