Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

29. decembar 2009.   REFERENTNA KAMATNA STOPA SNIŽENA NA 9,5 ODSTO

Monetarni odbor Narodne banke Srbije je nakon razmatranja aktuelnih ekonomskih kretanja, odlučio da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena. Nova referentna kamatna stopa iznosi 9,5 odsto i primenjuje se 29. decembra 2009. godine.