Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


31. decembar 2009.
   CEFTA SPORAZUM ZNAČAJAN ZA POLJOPRIVREDU

Srbija će od 1. januara obavljati funkciju predsedavajućeg Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA, za 2010. godinu, što će joj omogućiti da na tržištu regiona ostvari bezmalo trećinu ukupnog izvoza.
Sporazum određuje opšte obaveze koje se odnose na trgovinu svim robama, a jedinstveno pravilo je da se ukidaju kvantitativna ograničenja, carine i druge dažbine medju zemljama CEFTA regiona i da se ne uvode nove barijere. U skladu sa Sporazumom, dogovorene su olakšice u prometu poljoprivrednim proizvodima u 2009. godini, a pregovori oko potpune trgovinske liberalizacije produžiće se i tokom 2010. godine. Kada je reč o prometu poljoprivrednih proizvoda, Srbija je zadržala određeni stepen zaštite u prometu te robe jedino sa Hrvatskom, ali će se do 2011. godine 72% tarifnih oznaka u razmeni sa tom zemljom potpuno liberalizovati, dok će se dozvoljene kvote značajno uvećati, a u okviru njih ukinuti ili znatno sniziti postojeće carinske stope.