Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


31. decembar 2009.
    ENERGETSKI IZAZOV ZA POLJOPRIVREDU

 

Pored upotrebe kao pogonsko gorivo za automobile i u domaćinstvima, tečni naftni gas (TNG) se sve češće koristi i u poljoprivredi. TNG se do sada u poljoprivredi uglavnom koristio za grejanje na farmama svinja i živine, a povećava se upotreba tog energenta za sušenje žitarica, voća i povrća, kao i za grejanje plastenika i uništavanje korova plamenom. S obzirom da njegovom upotrebom nema neizgorenih ostataka, pepela i prašine, da se ne oslobođaju sumpor i čađ, TNG spada u ekološke energente. Shodno tim trendovima i potrebama tržišta, NIS TNG je u svoju ponudu uvrstio sisteme sa rezervoarom za tečni naftni gas, koji se prvenstveno koriste u poljoprivredi.