Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


11. januar 2010.
  SERTIFIKAT GARANT ZA BEZBEDNOST HRANE

 

Upisivanje u centralni registar koji će obuhvatiti sve koji posluju s hranom, počeće u toku januara, a do sredine 20010. godine očekuje se formiranje Saveta za bezbednost hrane, kao i uspostavljanje sistema za brzo upozoravanje na nebezbednu hranu (RASFF). Time će biti zaokružen sistem koji će obuhvatiti sve koji proizvode, prometuju i prodaju prehrambene proizvode, kako to predviđa Zakon o bezbednosti hrane. Čeka se na usvajanje podzakonskog akta koji će regulisati obrasce i tabele za registraciju, nakon čega niko ko nije uveden u registar neće moći da se bavi proizvodnjom, prometom i prodajom hrane