Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

11. januar 2010.     GRAĐANI SVE TEŽE OTPLAĆUJU RATE   

Broj tekućih računa sa kašnjenjem u otplati povećan je u 11 meseci protekle godine za 23,6 odsto, sa 152.212 na 188.202, pokazali su podaci Udruženja banaka Srbije. Samo tokom novembra broj tekućih računa sa kašnjenjem u otplati povećan je za 2,9 odsto. Pri tome je iznos dozvoljenog prekoračenja po tekućim računima od januara do novembra smanjen za 14,6 odsto, sa 38,3 milijarde dinara na 32,7 milijardi dinara. Broj tekućih računa građana blago je povećan - za 1,6 odsto, sa 6,15 miliona na 6,25 miliona. Broj kreditnih kartica sa kašnjenjem u otplati u 11 meseci 2009. godine povećan je za 51,9 odsto, sa 40.169 na 61.002, ali je tokom novembra smanjen za 2,6 odsto. Ukupan broj kreditnih kartica smanjen je za 3,6 odsto, sa 1,18 na 1,14 miliona. Na kraju novembra iznos odobrenog limita po kreditnim karticama bio je 81,13 milijardi dinara, a u korišćenju je bilo 52,5 odsto tog iznosa.