Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


6. januar 2010.    NOVA STAMBENA NASELJA

Nova stambena naselja mogla bi uskoro da niknu u delovima Mirijeva i Železnika, kao i na prostoru oko novog mosta, koji će spajati Zemun i Borču. Grad je poslednjim izmenama generalnog urbanističkog plana počeo da stvara uslove za gradnju povoljnih i socijalnih stanova, gde bi moglo da se udomi i nekoliko desetina hiljada Beograđana. U Urbanističkom zavodu Beograda kažu da je zidanje novih naselja planirano i u nekadašnjim industrijskim zonama u strogom centru. 
Nova stambena izgradnja predviđena je ovim planom u centralnom gradskom području samo tamo gde su ranije bile industrijske zone, a ponekad na lokacijama za koje su vlasnici zemljišta tražili prenamenu iz zelenih, poljoprivrednih ili privrednih zona u stambene. Stanogradnja će početi i na lokacijama gde se utvrdi državno ili gradsko zemljište za neprofitnu ili javnu stambenu izgradnju.