Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

12. januar 2010.    DEVIZNA ŠTEDNJA PREMAŠILA 6 MILIJARDI EVRA

Na kraju 2009. godine devizna štednja je iznosila 6,014 milijardi evra i time dostigla rekordan, najviši nivo od 2001. godine. Devizna štednja je u 2009. godini povećana za 1,23 milijarde evra, pri čemu je više od polovine tog povećanja, ili 640,3 miliona evra, položeno u poslednja dva meseca. Povećanje devizne štednje svedoči o jačanju poverenja u banke, koje su izdržale udar ekonomske krize i uspele da svojom aktivnom politikom, uz podršku mera države i Narodne banke Srbije, povrate stare i privuku nove štedne uloge.