Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

14. januar 2009.    PREDLOG ZAKONA O PIVU U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI

 

Predlogom Zakona o pivu, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, prvi put se uređuje oblast proizvodnje piva, kontrola kvaliteta sirovina koje se koriste u njegovoj proizvodnji, a propisan je i način na koji se to piće mora skladištiti, transportovati i prodavati da bi se očuvale njegove fizičke, hemijske i mikrobiološke osobine. Vlada Srbije, kao predlagač Zakona, u obrazloženju je navela da je do sada ta oblast bila regulisana samo podzakonskim aktima i istakla je važnost uređenja te oblasti na sveobuhvatan način, jer je pivo po obimu proizvodnje i prometa izjednačeno sa mineralnim vodama i bezalkoholnim pićima, a konzumira se tokom cele godine.