Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


18. januar 2009.
  AGRARU POTREBNI  I SREDSTVA I STRUKA

Ovogodišnji agrarni budžet samo je neznatno povećan u odnosnu na prethodnu godinu, kada je njegovo učešće u ukupnom budžetu bilo najmanje u istoriji Srbije i iznosilo samo 2,2% ukupnog budžeta. To u velikoj meri dovodi u pitanje ostvarivanje zacrtanih ciljeva agrarne politike, mada je, pored veličine agrarnog budžeta, jednako  važno kako se on koristi i da li se njime postižu određeni ekonomski i socijalni efekti. Potreban je veliki kapacitet da bi se ne samo donosila, nego i sprovodila i kontrolisala agrarna politka, naročito u zemljama u tranziciji, a pogotovo onima koje žele da budu deo zajedničke agarne politike EU. Za Srbiju je neophodno da kreira politiku koja će privući investicije u prerađivačke kapacitete, izgraditi kapacitete za korišćenje EU fondova i omogućiti uključivanje malih proizvođača u moderan tržišni lanac.