Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


18. januar 2009.
  SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA POVEĆANE NA 14.000 DINARA

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije ove godine će povećati direktna davanja poljoprivrednicima sa 12.000 na 14.000 din/ha zasejanih kultura, a uz podršku i kontrolu EU, biće izdvojena dodatna sredstva agrarnom sektoru u Srbiji, pre svega za nabavku poljoprivredne mehanizacije. Po donošenju novog Zakona o vodama,  država će, uz delimičnu finansijsku podršku od 50 do 60%, pomoći poljoprivrednicima u ulaganju u sisteme za navodnjavanje. Oni koji budu ugrađivali sisteme za navodnjavanje plaćaće manje  naknade od onih koji ih nemaju.