Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

 

18. januar 2009.  PO PRVI PUT STUDIJE O EKOLOGIJI U POLJOPRIVREDI

Kako je procenjeno da su Srbiji, kao poljoprivrednoj zemlji, potrebni stručnjaci iz oblasti zaštite životne sredine u poljoprivredi (EPA),  Poljoprivredni fakultet u Beogradu organizovaće diplomske master studije. Za master program biće obezbeđeni predavači - eksperti iz oblasti žaštite životne sredine od zagađenja koja potiču od poljoprivrede. Program multidisciplinarnih master studija u celosti je zasnovan na principima bolonjske deklaracije, a pomenutu nastavu Poljoprivredni fakultet organizovaće  u saradnji s partnerskim institucijama - Fakultetom organizacionih nauka iz Beograda i Univerzitetom BOKU iz Beča.