Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

20. januar 2010.  KREDITNA SREDSTVA SVETSKE BANKE NAMENJENA POLJOPRIVREDI BIĆE ISKORIŠĆENA

Direkcija za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije 19. januara  je saopštila da trenutno nema problema u realizaciji kredita Svetske banke u visini od 75 miliona dolara. Ministarstvo ne očekuje da će biti potrebe za realociranjem sredstava, s obzirom da je u pripremi dokumentacija za projekte u celokupnom iznosu tih sredstava. Kredit Svetske banke najverovatnije neće biti preusmeren na druge projekte, jer potrebe, naročito u odbrani od poplava, prevazilaze ta sredstva.