Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


22. januar 2010.
  NASTAVAK PRIPREMA ZA UVOĐENJE IPARD-a

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije nastavilo je sa projektom izrade analize četiri sektora poljoprivredno - prehrambene proizvodnje - mleka, mesa, voća i povrća, koji će biti predmet plasmana pretpristupnih sredstava EU. Projekat je započeo u septembru 2009.godine, podržan od strane Kancelarije FAO i Delegacije EU u Beogradu, a u januaru 2010. godine nastavljen je angažovanjem konsultantskih kuća koje će uraditi sektorske analize. Proces izrade analiza biće gotov do kraja jula 2010. godine, čime će biti ispunjen još jedan od preduslova za početak korišćenja sredstava EU iz pete komponente IPA fondova, koja će postati operativna nakon što Srbija ostvari status kandidata za članstvo u EU.