Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


22. januar 2010.
  POSLEDNJA RATA DUGA POLJOPRIVREDNIM PENZIONERIMA U 2011.

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) saopštio je 21. januara 2010. godine,  da će poslednja rata javnog duga poljoprivrednim penzionerima biti isplaćena 2011. godine, uz obračun kamate od 8,5% godišnje. U saopštenju se precizira da se sredstva za isplatu obezbeđuju iz budžeta, a da pravo na isplatu imaju samo oni korisnici Fonda PIO (starosni, invalidski i porodični penzioneri) koji su bili u penziji u momentu formiranja javnog duga. Zakonom iz 2006. godine 20,5 zaostalih penzija poljoprivrednicima pretvoreno je u javni dug koji je, u proseku, iznosio oko 83.000 dinara. Predviđeno je da se dug vrati u četiri rate, od 2007. do 2010. godine.