Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


26. januar 2010.
   SAVETOVANJE AGRONOMA SRBIJE

 

Na Zlatiboru je, u organizaciji Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novog Sada, 25. januara 2010. godine počelo 44. savetovanje agronoma Srbije. Moto ovogodišnjeg savetovanja, koje će trajati do 30. januara, je ’’Unapređenje poljoprivrede Srbije’’.  U okviru mnogobrojnih predavanja i rasprava, najavljene su i teme o  zadrugarstvu i o paritetima cena u agraru.