Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

26. januar 2010.   NBS NAJAVLJUJE SMNJNJE RESTRIKTIVNOSTI PREMA BANKAMA   

Narodna banka Srbije najavila je mogućnost smanjivanja restriktivnosti centralne banke prema bankama ako se poveća njihova kreditna aktivnost. Srbija je u ožujku 2009. u Beču postigla sporazum sa centralama inozemnih banka koje posluju na srbijanskom tržištu da do 2010. neće smanjivati nivo kreditiranja ispod onog iz 2008. Voditelj UniCreditovog ureda za bankarstvo u centralnoj i istočnoj Europi je izjavio da Srbija treba odlučiti hoće li se nastaviti primjena Bečkog sporazuma, a srbijanska strana je najavila da bi željela produžiti taj sporazum.