Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


29. januar 2010.
      SRBIJA MEĐU EKOLOŠKI ZDRAVIJIM – ŠANSA ZA ORGANSKU POLJOPRIVREDU

 

Na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu predstavljeni su preliminarni rezultati “Indeksa ekoloških performansi” za ovu godinu. Srbija se među 163 zemlje našla na prilično dobrom 29. mestu. Indeks države rangira se prema 10 kategorija - zagađenje vazduha, biološka raznovrsnost i klimatske promene, kao i prema 25 pokazatelja performansi koji stanje životne sredine u zemlji porede sa postavljenim ciljevima, zasnovanim uglavnom na međunarodnim sporazumima. Od Srbije je u regionu ekološki “zdravija” samo Albanija, koja se našla na 23. mestu, dok su sve ostale zemlje lošije plasirane - Hrvatska je na 35, Slovenija na 55, a BiH na 98. mestu. Ovakva dobra ocena otvara velike mogućnosti poljoprivrednim proizvođačima  organske hrane.