Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


29. januar 2010.
  BUREK DOBIJA PRAVILNIK

 

Odredbama Zakona o bezbednosti hrane nadležnosti nad kontrolom kvaliteta i ispravnosti prehrambenih proizvoda strogo i jednostavno su podeljene – hranu biljnog porekla kontroliše poljoprivredna, a životinjskog veterinarska inspekcija. Varijante bureka sa sirom ili mesom, koje sadrže namirnice i životinjskog i biljnog porekla, stvaraju nedoumice u praksi. Kako burek ne bi ostao neobuhvaćen Zakonom o bezbednosti hrane, piše se novi pravilnik o takozvanoj mešovitoj hrani. Tu će ubuduće biti svrstan ne samo burek, već i svi drugi proizvodi koji sadrže namirnice i biljnog i životinjskog porekla.