Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


1. februar 2010. 
SARADNJA SA SERBIA ORGANIKA

Na sednici Upravnog odbora Nacionalnog udruženja za unapređenje i razvoj organske proizvodnje Serbia Organika, održanoj 29. januara, predstavnici Privredne komore Beograda predstavili su aktivnosti Privredne komore Beograda i Zadružnog saveza Beograda u oblasti poljoprivrede, a posebno u segmentu organske proizvodnje.
Dogovoreno je da se, u cilju podizanja nivoa znanja i svesti o značaju organske proizvodnje, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i Skupštinom grada Beograda, organizuju informisanje i edukacija proizvođača, potrošača i poljoprivrednih savetodavnih službi.