Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


29. januar 2010. 
SASTANAK STRUKOVNIH ASOCIJACIJA U OBLASTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA

 

U Komori Beograda, u organizaciji Udruženja informatičke delatnosti je održan tradicionalni godišnji sastanak strukovnih asocijacija u oblasti IKT, kome su prisustvovali rukovodioci svih asocijacija i firmi organizatora IKT skupova. Na sastanku je predstavljeni nov tematski skup iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, u organizaciji Fakulteta informacionih tehnologija (FIT): ’Elektronsko učenje na putu ka društvu znanja’, koji će biti održan, kako je najavio organizator, 16-17.septembra 2010. na Fakultetu informacionih tehnologija. Ove godine će biti održano treće Savetovanje o zloupotrebi informacionih tehnologija i zaštiti – ZITEH ’10, na fakultetu Singidunum, u čijoj organizaciji će učestvovati i Privredna komora Beograda.

Na sastanku je usaglašen kalendar IKT skupova i događaja za 2010. godinu.