Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


2. februar 2010.
   OSTAJU VISOKE CARINE ZA UVOZ HRANE IZ EU

 

Prema mišljenju agroekonomista, puna primena Prelaznog trgovinskog sporazuma između Srbije i EU, u ovoj godini neće imati negativne posledice po domaću poljoprivrednu proizvodnju, jer je u pregovorima dogovoreno da u prvim godinama primene Prelaznog trgovinskog sporazuma, poljoprivredni proizvodi koje proizvodimo u većim količinama budu zaštićeni visokim carinama. S obzirom na činjenicu da ovaj sporazum u narednih 5 godina omogućava postepeno ukidanje carina za robu iz EU, najveći dobitnici biće potrošači kojima će biti dostupno više kvalitetnijih proizvoda.