Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

28. januar 2010.   NASTAVAK SARADNJE SA CIAA

Gospodin Giorgio  Bosetti Carcano, projekt menadžer evropske asocijacije za prehrambenu industriju i piće - CIAA, posetio je Privrednu komoru Beograda i tom prilikom razgovarao sa predstavnicima Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije o fondovima EU i mogućnostima za nastavak saradnje, uspostavljene realizacijom zajedničkog projekta poslovne podrške firmama iz Srbije. Tom prilikom identifikovani su sektori u proizvodnji hrane, koji poseduju izvozne potencijale i mogućnost da tržištu ponude proizvode "višeg kvaliteta", kao što su proizvodi sa zaštićenom geografskom oznakom.