Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


2. februar 2010.
   ŠVAJCARCI SPROVODE REFERENDUM O ZAŠTITI ŽIVOTINJA

 

U Švajcarskoj će nivo zaštite životinja biti podignut na još viši nivo, putem referenduma o tome da li kućni ljubimci i domaće životinje treba da imaju pristup pravnoj zaštiti. Ova alpska zemlja je najnaprednija kad je reč o zaštiti životinja i živog sveta uopšte - nedavno je promenila i Ustav,  kako bi bila uneta odredba o zaštiti “dostojanstva” biljaka i pravima kućnih ljubimaca. Ako se na referendumu građani pozitivno izjasne, svaki kanton će morati da odredi advokata koji će biti zadužen za odbranu prava životinja i zaštiti ih od zlostavljanja, a oni koji ne vode brigu o svojim životinjama ili ih zlostavljaju, biće adekvatno kažnjavani.