Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


3. februar 2010.
    SRBIJA BEZ MNOGO KVALITETNIH PROIZVODA ZA EU

 

Prelazni trgovinski sporazum sa EU stupio je na snagu 1. februara, ali čini se da srpska poljoprivreda neće imati velike neposredne koristi od toga. Dugo najavljivan kao korak koji će domaćim kompanijama omogućiti slobodan izvoz na evropsko tržište, sporazum neće biti od velike pomoći jer naše kompanijame jednostavno nemaju proizvode koje bi mogli da prodaju na visoko konkurentnom prostoru EU. Prema rečima Radeta Pribićevića, izvršnog direktora Dunav hrana grupe, u čijem se okviru nalaze najveće srpske mlekare, koncern Bambi-Banat i Knjaz Miloš, dva su osnovna razloga. Naime, srpska poljoprivreda i prehrambena industrija nije dovoljno konkurentna ni sposobna da se kvalitetom i cenom ozbiljnije nego do sada pojavi na tržištu EU, a u određenim oblastima čak ni formalno nije kvalifikovana za izvoz u EU. Takav je slučaj sa mlečnim proizvodima, pa tako Subotička mlekara, koja posluje u sastavu Dunav hrana grupe, ne može da izvozi u EU, iako ispunjava sve uslove propisane za izvoz. Da bi ova kompanija dospela na spisak onih sa dozvolom za izvoz, prethodno Srbija mora da se nađe na spisku zemalja koje mogu da izvoze.