Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


3. februar 2010.
   DONET PRAVILNIK O KVALITETU HRANE ZA ŽIVOTINJE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije je, na osnovu Zakona o bezbednosti hrane, donelo Pravilnik o kvalitetu hrane za životinje. Pravilnikom se bliže propisuju uslovi u pogledu kvaliteta za kategorizaciju, fizička, hemijska, fizičko-hemijska i nutritivna svojstva, zatim fizička, hemijska, fizičko-hemijska i nutritivna svojstva sirovina, kao i vrsta i količina sirovina, i elementi bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u proizvodnji i preradi.
Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 4/2010 od 29.01.2010.godine.