Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

5. februar 2010.   KONTROLA REGRESIRANOG MINERALNOG ĐUBRIVA

Generalni inspektorat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštio je da će u narednom periodu izvršiti pojačanu kontrolu prometa i plasmana regresiranog mineralnog đubriva. Instituti, zadruge i poljoprivredna dobra su dužna da đubrivo, koje su nabavili po regresiranim cenama, iskoriste samo za sopstvene potrebe ili distribuiraju svojim kooperantima, bez zaračunavanja marže. Ministarstvo će strogo kontrolisati da li se ovi uslovi poštuju.