Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

5. februar 2010.  BEZ VINA U PLASTIČNIM BOCAMA

Prodaja vina u plastičnim flašama, balonima i u tetrapaku uskoro bi mogla da bude zabranjena, ukoliko se obistine najave iz Ministarstva poljoprivrede. Kvalitet vina najbolje čuva staklena ambalaža i pravilnicima će biti propisano da vino može da se prodaje samo u takvoj ambalaži. Bitno je naglasiti i da vino u pet ili kartonskoj ambalaži nije opasno po zdravlje ljudi i da se zabrana upotrebe takve ambalaže ne donosi iz tog razloga. Očuvanje ukusa je na prvom mestu, ističu u Ministarstvu poljoprivrede.